lock search attention facebook home linkedin twittter

Flug­virki

Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til að slást í samhent teymi Gæslunnar.

Viðkomandi þarf að vera traustur, með ríka þjónustulund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Þá þurfa umsækjendur að geta staðist öryggisvottunarkröfur samkvæmt lögum nr. 52/2006 og 34/2008.

Nánari upplýsingar veita Inga Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri, (ingab@lhg.is) og Auður Bjarnadóttir

Starfssvið

 • Flugvirkjar Landhelgisgæslu Íslands sinna fjölbreyttum verkefnum í krefjandi starfsumhverfi.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Viðurkenndu flugvirkjanámi lokið.
 • Æskilegt að námi hafi verið lokið í þyrluþætti PART 66 „module 12“.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
 • Sjálfstæði í starfi, sveigjanleiki og góð samskiptafærni.
 • Framúrskarandi álags- og streituþol.

Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg öryggis, eftirlits- og löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á hafi úti og fer með löggæslu á hafinu. Samkvæmt lögum nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu í kringum landið.

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfar tæplega 200 manna samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. Gildi okkar eru: Öryggi – Þjónusta – Fagmennska

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfsstöðvar eru einnig á Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvelli, í varðskipum og ratsjárstöðvum. Frekari upplýsingar um starfsemina er að finna á www.lhg.is eða á fésbókarsíðu okkar.