lock search attention facebook home linkedin twittter

Starfs­maður í ráðgjafa­deild

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða nýjan starfsmann til starfa.

Ferli lokið

Um er að ræða starf starfsmanns í ráðgjafadeild. Í boði eru fjölbreytt starf til framtíðar fyrir réttan einstakling.

Starfssvið

 • Ráðgjöf og þjónusta við námsmenn og greiðendur námslána.
 • Úrvinnsla upplýsinga vegna umsókna um námslán.
 • Úrvinnsla upplýsinga um skipulag skóla og lánshæfi náms.
 • Úrvinnsla upplýsinga vegna umsókna um undanþágu frá afborgun námslána.
 • Móttaka og skráning skjala.
 • Ýmis önnur verkefni tengd veitingu námslána.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði.
 • Reynsla af sambærilegum verkefnum kostur.
 • Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
 • Kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli kostur.
 • Góðrar tölvukunnáttu krafist og góðrar þekkingar í excel.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð samskiptahæfni.

Lánasjóður íslenskra námsmanna er félagslegur jöfnunarsjóður sem hefur það að markmiði að tryggja námsmönnum í lánshæfu námi jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags.
Hjá LÍN starfa um 30 starfsmenn. Gildi þeirra eru fagmennska, samstarf og framsækni.