lock search attention facebook home linkedin twittter

Forstöðu­maður útflutn­ings

Leitum að metnaðarfullum einstaklingi með ástríðu fyrir því að kynna og markaðssetja það framboð af menningu, vörum og þjónustu sem Ísland hefur uppá að bjóða.

Útflutningur er eitt af þremur meginsviðum Íslandsstofu ásamt sviðunum Áfangastaðnum og Fjárfestingum. Hlutverk sviðsins  er að auka eftirspurn eftir íslenskum vörum og þjónustu hjá öllum útflutningsgreinum og greiða fyrir markaðssetningu og útflutningi, hvort sem er á vörum eða þjónustu og á sviði skapandi greina. Sviðið  vinnur náið með atvinnulífinu og stjórnvöldum við að móta verkefni, kortleggja markaði, greina tækifæri og móta skilaboð út á markaði. Innan sviðsins eru þarfir og möguleikar hverrar útflutningsgreinar skoðaðar sem og mögulegar aðgerðir varðandi erlent markaðsstarf og hvernig Íslandsstofa getur stutt við þær.

Starfssvið

 • Leiða þjónustu Íslandsstofu við íslenskar útflutningsgreinar
 • Skipuleggja starfsemi sviðsins og móta þjónustu við einstakar atvinnugreinar
 • Stýra einstökum verkefnum sem starfsfólk sviðsins vinnur að
 • Eiga frumkvæði að og leiða samskipti við fyrirtæki sem starfa að útflutningi og aðra hagaðila á því sviði

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af stjórnun
 • Að minnsta kosti 5 ára reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi og útflutningi á vöru og/eða þjónustu
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti, önnur málakunnátta æskileg

Íslandsstofa, sjálfseignarstofnun er samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og aðgerðir til að efla ímynd og orðspor Íslands.

Hlutverk Íslandsstofu er að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf til að greiða fyrir útflutningi vöru og þjónustu, laða til landsins erlenda ferðamenn og fjárfestingu með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi og vera stjórnvöldum til ráðuneytis um fjárfestingarmál.

Íslandsstofa styður við kynningu á íslenskri menningu, vörum og þjónustu erlendis og vinnur tillögur að langtímastefnumótun atvinnulífs, hagsmunasamtaka og stjórnvalda og hrindir þeirri stefnumótun í framkvæmd.