lock search attention facebook home linkedin twittter

Kynn­ing­ar­stjóri

Hönnunarmiðstöð Íslands óskar eftir að ráða kraftmikinn, skapandi og skipulagðan einstakling í starf kynningarstjóra.

Kynningarstjóri mótar, ber ábyrgð á og vinnur að kynningarmálum Hönnunarmiðstöðvar og þeim verkefnum sem miðstöðin sinnir, auk þess að veita samfélagi hönnuða og arkitekta þjónustu á sviði kynningarmála.

Starfið er yfirgripsmikið og krefst góðrar þekkingar á kynningarmálum, hönnun og arkitektúr, samskiptahæfni og góðrar yfirsýnar.

Starfssvið

 • Leiða vinnu við þróun, samþættingu, hönnun og uppsetningu vefja Hönnunarmiðstöðvar.
 • Daglegur rekstur vefsíðna og samfélgsmiðla, uppfærsla efnis, innsetning myndefnis og textagerð.
 • Kynningamál, samskipti við fjölmiðla og fréttaflutningur.
 • Umsjón með leitarvélabestun (SEO) og vefmælingum.
 • Virk þátttaka í verkefnum Hönnunarmiðstöðvar, verkefnastjórnun og umsjón.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfinu.
 • Góð þekking á kynningarmálum, vefumhverfi og samfélagsmiðlum.
 • Þekking á hönnun og arkitektúr á Íslandi og erlendis.
 • Reynsla af vefstjórnun, vefforritun og framsetningu efnis fyrir vef.
 • Færni í textagerð, íslensku og enskukunnátta.
 • Færni í meðhöndlun myndefnis, grafík og uppsetningu.
 • Sjálfstæð vinnubrögð, vandvirkni og skipulagshæfileikar.
 • Frumkvæði, hugmyndaauðgi og brennandi áhugi á verkefninu.

Hönnunarmiðstöð Íslands er upplýsinga- og kynningarmiðstöð fyrir íslenska hönnun og arkitektúr á Íslandi og erlendis.

Meginhlutverk Hönnunarmiðstöðvar er að efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar fyrir samfélag, menningu og íslenskt efnahagslíf og benda á þá miklu verðmætasköpun sem getur falist í íslenskri hönnun fyrir þjóðfélagið allt. Hönnunarmiðstöð stuðlar að framgangi íslenskra hönnuða erlendis.

Í Hönnunarmiðstöð starfa 4 starfsmenn auk tímabundinna starfsmanna. Lögð er áhersla á samvinnu, opin samskipti, frumkvæði og gott andrúmsloft. Nánari upplýsingar um starfsemi Hönnunarmiðstöðvar: www.honnunarmidstod.is

Hönnunarmiðstöð Íslands er í eigu Arkitektafélags Íslands, Félags húsgagna- og innanhússarkitekta, Félags íslenskra landslagsarkitekta, Félags vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélags Íslands, Fatahönnunarfélags Íslands, Textílfélagsins, Félags íslenskra gullsmiða og Félags íslenskra teiknara. Hönnunarmiðstöð er rekin fyrir fjárframlög frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og Mennta- og menningarmálaráðuneyti.