lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingur í fjár­mála­deild

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf. leitar að sérfræðingi í fjármáladeild. Viðkomandi kemur til með að starfa náið með fjármálastjóra við flest sem kemur að fjármálum fyrirtækisins.

Ferli lokið

Starfssvið

 • Mánaðarleg rekstraruppgjör.
 • Mánaðarlegar hráefnisskýrslur.
 • Þriggja mánaða uppgjör.
 • Umsjón með mánaðarlegri eignaskýrslu.
 • Mánaðarleg verkbókhaldsskýrsla.
 • Afstemming bankareikninga.
 • Kostnaðargreining.
 • Innkaupastjórnun, eftirfylgni með skilmálum og afsláttum.
 • Skráning reikninga á móti aðalbókara.
 • Afstemmingar og undirbúningur fyrir uppgjör.
 • Önnur verkefni sem yfirmaður kann að fela honum og tengjast starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða tengdum greinum.
 • Þekking á Navision bókhaldskerfinu og reynsla í notkun þess kostur.
 • Haldbær reynsla af færslu bókhalds.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð skipulags- og greiningarhæfni og nákvæmni.
 • Mjög góð færni í excel.
 • Góð almenn tölvuþekking góð færni í Word og Outlook.
 • Góð samskiptafærni og hæfni til að vinna í hóp.
 • Rík þjónustulund.

Fyrirtækið / stofnunin

Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf var stofnuð árið 1987 og er í eigu Colas Danmark AS. Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu malbiks og útlögn auk þess að sinna tilfallandi verkefnum tengdum vegagerð. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 45 manns en vegna árstíðabundinna verkefna getur sú tala tvöfaldast á álagstímum.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.