lock search attention facebook home linkedin twittter

Deild­ar­stjóri

Heilbrigðiseftirlit Kópavogs, Hafnarfjarðar og Garðabæjar óskar eftir að ráða deildarstjóra til að sinna verkefnum á sviði matvæla og hollustuhátta.

Leitað er að áhugasömum og drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á þjónustu við nærsamfélagið í umhverfis- og lýðheilsumálum. Viðkomandi þarf að hafa eða afla sér réttinda sem heilbrigðisfulltrúi og hafi að auki gild ökuréttindi.

Starfssvið

 • Framkvæmd reglugerða og samhæfing verkefna.
 • Eftirlit, sýnatökur og skýrslugerðir.
 • Móttaka erinda og undirbúningur afgreiðslu.
 • Móttaka ábendinga og kvartana og samskipti við almenning.
 • Ráðgjöf og aðstoð innan eftirlitsins.
 • Staðgengilsstörf við stjórn stofnunarinnar.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í greinum sem tengjast heilbrigðiseftirliti og matvælaöryggi, framhaldspróf er æskilegt.
 • Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur.
 • Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.
 • Frumkvæði og metnaður.
 • Góð íslensku kunnátta og færni í tjáningu í ræðu og riti.

Innan heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis eru Garðabær, Hafnarfjörður og Kópavogur. Fjöldi íbúa er um 80.000

Heilbrigðiseftirlitið starfar samkvæmt lögum um matvæli og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Það hefur m.a eftirlit með framleiðslu, dreifingu og sölu matvæla, smásölu tóbaks, og sinnir almennu hollustuhátta- og umhverfiseftirliti.

Yfirstjórn heilbrigðiseftirlitsins er í höndum heilbrigðisnefndar sem valin er af sveitarfélögunum sem hlut eiga að máli auk eins fulltrúa sem tilnefndur er af Samtökum atvinnulífsins.

Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á árangur og gæði í vinnubrögðum. Liðsheildarhugsun og þverfaglegt samstarf er haft að leiðarljósi.