lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingar í kerfum fyrir mennta- og menn­ing­ar­stofn­anir

Um er að ræða tvö ný 100% stöðugildi. Æskilegt er að nýir starfsmenn geti hafið störf sem fyrst.

Ferli lokið

Landskerfi bókasafna hf. leitar að tveimur dugmiklum starfsmönnum til að vinna að innleiðingu og rekstri á nýju bókasafnakerfi ásamt daglegu viðhaldi á núverandi kerfum. Starfsmennirnir verða í leiðandi hlutverki við innleiðingu nýs bókasafnskerfis.

Starfssvið

 • Tileinka sér möguleika nýs bókasafnskerfis
 • Stillingar kerfis og uppsetning einstakra bókasafna
 • Samþætting kerfa og yfirfærsla gagna
 • Daglegur rekstur núverandi kerfa
 • Miðlun þekkingar, kennsla og notendaþjónusta
 • Forritun, gagnavinnsla og prófanir
 • Samvinna við starfsfólk bókasafna og tengda aðila

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði og/eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Mikill kostur er ef umsækjandi hefur þekkingu eða reynslu af:
 • Geta til að takast á við flókin kerfisleg viðfangsefni
 • því að starfa á bókasafni
 • Þekking á gagnameðhöndlun og gagnagrunnsfræðum
 • að sýna frumkvæði í öflun þekkingar og miðlunar á nýju kerfi
 • Færni til að vinna í hópi, þjónustulund og samskiptahæfni
 • vefforritun og notkun vefþjónusta
 • Geta til að vinna undir álagi
 • notkun rafrænna bókasafnsgagnaveitna
 • Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
 • núverandi bókasafnskerfi
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • verkefnastjórn
 • Mjög góð tölvukunnátta og vilji til þess að tileinka sér nýjungar
 • Reynsla af að vinna undir verkefnastjórn

Landskerfi bókasafna hf. er hlutafélag í eigu ríkis og sveitarfélaga. Tilgangur félagsins er að reka upplýsinga- og skráningarkerfi fyrir bókasöfn og eftir atvikum önnur söfn á Íslandi og veita þeim tengda sérfræðiþjónustu. Félagið rekur bókasafnakerfið Gegni, safnagáttina Leitir, Rafbókasafnið og menningarsögulega gagnasafnið Sarpur.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu félagsins landskerfi.is

Gegnir er samlag flestra bókasafna á Íslandi og sinnir öllum tegundum safna eins og Landsbókasafni, almennings-, skóla- og sérfræðibókasöfnum. Framundan er krefjandi verkefni sem lýtur að innleiðingu nýs bókasafnakerfis fyrir samlagið.