lock search attention facebook home linkedin twittter

Hefur þú 100% ástríðu fyrir mannauðs­málum?

Gallup óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á sviði mannauðsrannsókna og -ráðgjafar inn í sterkt og samstillt teymi.

Ferli lokið

Við leggjum mikið upp úr starfsþróun og er vinnustaðurinn frábær fyrir þau sem vilja starfa í sveigjanlegu og metnaðarfullu umhverfi. Auk ýmiskonar mælinga á starfsumhverfi vinnustaða og helgunar starfsmanna, hefur vöruframboð Gallup vaxið mikið á sviði mannauðsráðgjafar, svo sem endurgjafar og starfsmannasamtala, ákvarðanatöku, markmiðasetningar, styrkleikamiðaðrar stjórnunar, streitu og álags, helgunar og framfaramiðaðs hugarfars (growth mindset).

 

Starfssvið

 • Að mynda og viðhalda viðskiptatengslum við fyrirtæki og stofnanir
 • Umsjón með rannsóknar- og ráðgjafarverkefnum á sviði stjórnunar- og mannauðsmála
 • Þróun lausna á sviði rannsókna og ráðgjafar
 • Hönnun rannsókna, túlkun niðurstaðna og kynningar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, sálfræði, félagsvísinda eða tengdum greinum
 • Reynsla / þekking af mannauðsmálum
 • Reynsla / þekking á sviði rannsókna
 • Reynsla / þekking á sviði stjórnsýslu er kostur
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 • Hafa góða samskiptahæfni og jákvæðni að leiðarljósi
 • Eiga gott með að vinna sjálfstætt og með öðrum
 • Eiga auðvelt með að tala fyrir framan hóp
 • Búa yfir frumkvæði og áræðni

Fyrirtækið / stofnunin

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a. á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu- og starfsmannamála.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.