lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjóri – Fagsvið frum­at­hugana og áætl­un­ar­gerðar

Fagsvið frumathugana og áætlunargerðar sinnir fjölbreyttum verkefnum á stigi þarfagreininga, húsnæðissöflunar og hönnunar.

Þá sinnir sviðið mótun, miðlun og innleiðingu nýjunga tengt vinnuumhverfi á vegum hins opinbera, skilgreiningu stærðarviðmiða í opinberu húsnæði og innleiðingu vistvænna áherslna í opinberum framkvæmdum.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Almenn verkefnastjórn á stigi frumathugana, áætlunargerðar og hönnunar
 • Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál
 • Gerð þarfagreininga og húsrýmisáætlana
 • Gerð frumathugana og umsagna um frumathuganir
 • Umsjón með hönnunarsamkeppnum
 • Umsjón með áætlunargerð í hönnunarferli
 • Gerð hönnunar- og verksamninga
 • Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
 • Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í arkitektúr, verk-, tækni- eða byggingafræði. Meistarapróf er kostur
 • Reynsla af hönnunarstjórn og/eða verkefnisstjórn er nauðsynleg
 • Reynsla af hönnun og notkun hönnunarhugbúnaðar er kostur
 • Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar er kostur
 • Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins, FSR, er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

FSR er í fararbroddi við að innleiða  vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.