lock search attention facebook home linkedin twittter

Teym­is­stjóri grein­inga og stefnu­mót­unar

Teymisstjóri greiningar og stefnumótunar mun leiða uppbyggingu teymis greininga og stefnumótunar innan FSR vegna fjárfestinga-, framkvæmda- og húsnæðisöflunarverkefna á vegum hins opinbera.

Teymi greininga og stefnumótunar heyrir beint undir forstjóra og vinnur í samstarfi með fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Þróun og innleiðing langtímaáætlana vegna framkvæmda og fjárfestinga
 • Þróun og vinnsla valkosta-, áhættu- og hagkvæmnigreininga í framkvæmda- og fjárfestingaverkefnum
 • Þátttaka í vinnslu frumathugana og valkostagreininga
 • Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR og ýmsum tilfallandi verkefnum

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða öðru fagi er nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur
 • Þekking og reynsla af stefnumótun og áætlanagerð er nauðsynleg
 • Þekking og reynsla á sviði hagfræði og/eða fjárfestinga er nauðsynleg
 • Þekking á opinberum fjármálum er kostur
 • Þekking á sviði framkvæmda og/eða fasteignareksturs er kostur
 • Leiðtogahæfni og frumkvæði
 • Framúrskarandi skipulags- og greiningarhæfni
 • Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins, FSR, er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskra fræða, nýr Landspítali, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.

FSR er í fararbroddi við að innleiða  vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.