lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingur í gerð kostn­að­ar­á­ætlana

Sérfræðingur í gerð kostnaðaráætlana mun leiða framþróun kostnaðaráætlana og auknar greiningar á reynslutölum úr verkefnum innan sem utan FSR.

Starfið heyrir undir fagsvið verklegra framkvæmda en viðkomandi starfsmaður mun jafnframt vinna þvert á önnur svið FSR.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Þróun kostnaðaráætlanalíkana og tengdra viðmiða
 • Þróun og viðhald kostnaðarbanka FSR
 • Gerð og rýni kostnaðaráætlana í verkefnum á stigi frumathugana, áætlunargerðar og verklegrar framkvæmda
 • Leiðbeining og kennsla í notkun kostnaðaráætlana innan FSR
 • Greining reynslutalna úr framkvæmdaverkefnum og þátttaka í gerð skilamata
 • Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í verk-, tækni-, byggingafræði eða arkitektúr. Meistarapróf er kostur
 • Reynsla af gerð kostnaðaráætlana er nauðsynleg
 • Reynsla af hönnun og/eða stýringu verklegra framkvæmda er nauðsynleg
 • Skipulags- og greiningarhæfni
 • Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins, FSR, er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

FSR er í fararbroddi við að innleiða  vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.