lock search attention facebook home linkedin twittter

Lögfræð­ingur á sviði upplýs­inga­réttar

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu löggjafarmála til að gegna störfum ritara úrskurðarnefndar um upplýsingamál.

Starfið heyrir undir skrifstofu löggjafarmála sem meðal annars hefur með höndum gæðaeftirlit með stjórnarfrumvörpum og þingsályktunartillögum ríkisstjórnar, ábyrgð á undirbúningi og eftirfylgni með þingmálaskrá ríkisstjórnar, umsjón með endurskoðun stjórnarskrár í samræmi við áherslur forsætisráðherra hverju sinni, ábyrgð á stefnumótun varðandi stjórnsýslulög og upplýsingalög, mótun siðareglna og eftirfylgni með þeim ásamt því að sinna lögfræðilegri ráðgjöf til forsætisráðherra og annarra skrifstofa ráðuneytisins. Jafnframt annast skrifstofan ritaraþjónustu fyrir úrskurðarnefnd um upplýsingamál.

Starfssvið

 • Ritaraþjónusta úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
 • Samning draga að úrskurðum í kærumálum.
 • Umsjón með málaskrá nefndarinnar, störfum nema og verktaka fyrir nefndina.
 • Samskipti við málsaðila og opinbera aðila sem í hlut eiga.
 • Stefnumótun á sviði upplýsingaréttar og stuðningur við stefnumótun á sviði stjórnsýsluréttar.
 • Gerð árlegrar skýrslu um framkvæmd upplýsingalaga.
 • Stuðningur við aukna birtingu upplýsinga að frumkvæði stjórnvalda.
 • Önnur verkefni á málefnasviðum skrifstofunnar samkvæmt ákvörðun skrifstofustjóra hverju sinni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Fullnaðarpróf í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi.
 • Mjög góð kunnátta í stjórnsýslurétti og upplýsingarétti.
 • Þekking og starfsreynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
 • Sveigjanleiki, samstarfshæfni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Framúrskarandi vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð kunnátta í ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg.
 • Reynsla af ritun úrskurða í kærumálum er æskileg.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni.