lock search attention facebook home linkedin twittter

Sviðs­stjóri upplýs­inga­tækni­s­viðs á Akur­eyri

Fiskistofa óskar eftir að ráða sviðsstjóra upplýsingatæknisviðs og mun viðkomandi heyra undir fiskistofustjóra og sitja í yfirstjórn Fiskistofu.

Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og er fyrirmynd í öllum sínum störfum. Hjá Fiskistofu er lögð rík áhersla á áreiðanlega rafræna upplýsingagjöf í rauntíma og leiðir sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs þá vinnu.
Í launastefnu sinni leggur Fiskistofa áherslu á að greiða samkeppnishæf laun og hefur stofnunin hlotið jafnlaunavottun. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is), Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs- og fjármála hjá Fiskistofu í síma 569 7900.

Starfssvið

 • Stjórnun og stuðningur við mannauð og daglegur rekstur upplýsingatæknisviðs
 • Ábyrgð á upplýsingatæknimálum
 • Stefnumótun, þróun og innleiðing á tækninýjungum
 • Samskipti við birgja og samningagerð í samstarfi við sviðsstjóra mannauðs- og fjármála
 • Erlend samskipti og samstarf varðandi upplýsingatækni, m.a. á grundvelli alþjóðasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í tölvunarfræði eða skyldum greinum. Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Árangursrík reynsla af rekstri og stjórnun upplýsingatæknimála
 • Árangursrík reynsla af skipulagningu, þróun og innleiðingu upplýsingatæknikerfa
 • Leiðtogahæfileikar
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Sjálfstæði, skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Góð hæfni í íslensku og mjög góð hæfni á ensku

Fyrirtækið / stofnunin

Fiskistofa hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálfbæra nýtingu hafs og vatna. Stofnunin er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiðar o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. Fiskistofa sinnir eftirliti sínu við fisksveiðistjórnun á sex starfsstöðvum á Íslandi. Höfuðstöðvar Fiskistofu eru á Akureyri.

Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is. Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2.gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.