lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingur á fjár­mála­sviði

Ert þú fróðleiksfús einstaklingur sem er ófeiminn við að finna nýjar leiðir að lausnum, lætur þig málin varða og vinnur vel í hóp?
Hefur þú áhuga á að vinna á skemmtilegum vinnustað og fá tækifæri til að þróast í starfi?
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármála og innkaupa.

Starfssvið

 • Mánaðar-, árs- og samstæðuuppgjör.
 • Úrvinnsla tölulegra upplýsinga.
 • Sjálfvirknivæðing fjármála (digitalization).
 • Kostnaðareftirlit og skýrsluskil.
 • Þátttaka í umbótum.
 • Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Mjög góð þekking á Excel.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Haldgóð reynsla af bókhaldi og fjármálum er kostur.
 • Ánægja af mannlegum samskiptum.
 • Áhugi og reynsla af innkaupum er kostur
 • Þekking á IFRS kostur.
 • Lausnamiðaður og útsjónarsamur.
 • Samviskusemi og nákvæmni í starfi.

Elkem Ísland kappkostar að starfa í víðtækri sátt við starfsfólk sitt, viðskiptavini, íslenskt samfélag og lífríki náttúrunnar. Með öryggi, fagmennsku og heiðarleika að leiðarljósi leggjum við okkar af mörkum til framleiðslu á hágæða kísilmálmi.
Elkem Ísland er hluti af Elkem A/S samsteypunni sem hefur í meira en hundrað ár verið frumkvöðull í tækniþróun í kísiliðnaði og haft frumkvæði að þróun margvíslegra lausna á sviði umhverfismála.

Elkem Ísland starfar samkvæmt vottaðri gæða- og umhverfisstjórnun.