lock search attention facebook home linkedin twittter

Lögfræð­ingur útleigu­sviðs

Ferli lokið

Starf lögfræðings útleigusviðs Eikar fasteignafélags er krefjandi og fjölbreytt.  Eitt meginhlutverk hans er stuðningur við útleigusvið með gerð leigusamninga og skjalagerð. Lögfræðingur útleigusviðs styður einnig við húsumhyggju- og framkvæmdasvið félagsins með tilfallandi ráðgjöf og verkefnum.

 

Starfssvið

 • Samningagerð, yfirlestur leigusamninga og önnur skjalagerð tengd leigumálum.
 • Umsjón með vörslureikningi trygginga.
 • Lögfræðilega ráðgjöf við útleigu- og rekstrarsvið.
 • Sýna leigueiningar félagsins og hafa samskipti við leigutaka.
 • Ráðgjöf og eftirlit með þinglýsingum.
 • Innheimta reikninga og önnur verkefni sem lúta að innheimtumálum.
 • Tilfallandi verkefni er snúa að opinberri skráningu fasteigna félagsins.
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólagráða í lögfræði.
 • Reynsla af skjalagerð.
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Gott vald á íslensku og ensku.
 • Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi.

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið er meðal stærstu fasteignafélaga landsins með rúmlega 300 þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar félagsins yfir 450 talsins í yfir 600 leigueiningum. Hlutabréf félagsins eru skráð á aðallista Nasdaq Iceland.

 

Gildi Eikar eru, áreiðanleiki, fagmennska, frumkvæði og léttleiki.