lock search attention facebook home linkedin twittter

Ráðgjafi í Þjón­ustuver BHM

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða ráðgjafa til starfa í Þjónustuver BHM.

Ferli lokið

Um er að ræða fjölbreytt starf sem reynir á samskiptahæfni og þjónustulund við úrlausn mála. Ráðgjafinn mun vera sérfræðingur í málefnum Starfsþróunarseturs háskólamanna (STH). Auk þess er hann hluti af teymi sem sinnir þjónustuveri BHM og aðstoðar því við þjónustu í sjóðum á vegum BHM (Orlofssjóð BHM, Sjúkra- og styrktarsjóð BHM, Starfsmenntunarsjóð BHM og Starfsþróunarsetur háskólamanna). Um er að ræða 100% framtíðarstarf.

Starfssvið

 • Þjónusta og upplýsingagöf til félagsmanna.
 • Móttaka og meðhöndlun gagna.
 • Úrvinnsla umsókna.
 • Umsjón og eftirlit með rafrænu umsóknarferli.
 • Gagnaöflun fyrir stjórnir STH og sjóðanna.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
 • Frumkvæði og skipulagshæfni.
 • Gott vald á íslensku máli.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Reynsla af störfum félagasamtaka er kostur.
 • Góð starfsreynsla af alhliða skrifstofustörfum.

BHM er heildarsamtök 26 aðildarfélaga á vinnumarkaði og gegna lykilhlutverki í hagsmunagæslu fyrir starfsstéttir háskólamenntaðra hér á landi. BHM er samtök 26 aðildarfélaga og félagsmenn eru 14.000. Um 65% félagsmanna eru konur. Hjá BHM og tengdum sjóðum starfa 22 starfsmenn en um 40 starfsmenn eru hjá BHM og aðildarfélögum í starfsstöðinni í Borgartúni 6.

Tilgangur Starfsþróunarseturs háskólamanna er að stuðla að framgangi háskólamenntaðra félagsmanna aðildarfélaga BHM sem aðild eiga að setrinu og framþróun stofnana með markvissri starfsþróun. Setrinu er ætlað að hvetja stofnanir til að styðja starfsmenn til að auka og nýta þekkingu sína í starfi, bæta við og/eða endurnýja menntun sína og veita þeim tækifæri til að þróa faglega hæfni og viðhalda þannig verðgildi sínu á vinnumarkaði.

BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.