lock search attention facebook home linkedin twittter

Spurt & svarað

Hér fyrir neðan er að finna nokkrar algengar spurningar sem ráðgjafar okkar fá frá umsækjendum í tengslum við umsóknir og ráðningaferli.
 • Mig langar að skipta um starf en vil síður láta vinnu­veit­enda vita af áformum mínum – er farið með allar umsóknir sem trún­að­armál?

  Flestir sem leita til okkar eru enn í starfi og vilja ekki láta vinnuveitanda vita af áformum sínum fyrr en nýtt starf er í höfn – eða viðræður á lokastigi. Við förum með allar skráningar hjá okkur sem trúnaðarmál sem þýðir að aðrir en starfsfólk okkar vita ekki af skráningunni. Við sendum ekki upplýsingar um skráða einstaklinga til fyrirtækja nema að fengnu leyfi umsækjenda. Sæki umsækjandi hins vegar um tiltekið auglýst starf er litið svo á að hann sé að gefa leyfi til þess að senda umsóknina til viðkomandi fyrirtækis.

 • Hvernig get ég aukið mögu­leika mína?

  Vel útfærð ferilskrá er sterkasta trompið – best er að ferilskráin dragi fram með skýrum hætti hvernig þekking þín og reynsla fellur að því starfi sem þú sækir um. Gott er að tilgreina reynslu fyrir hverja hæfnikröfu sem gerð er til starfsins í gögnum þannig að það myndist þráður frá auglýsingu yfir í gögnin. Ef þú ert ekki að sækja um tiltekið starf, en vilt láta reyna á möguleika þína á vinnumarkaði, þarf helst að koma fram í ferilskrá hvernig þú hentar í tiltekin störf eða greinar – ekki hvað störf eða greinar henta þér. Annað sem þarf að líta til er hegðun og framkoma í viðtali og önnur samskipti við einstaklinga vegna starfsins. Gera má ráð fyrir að allt sem að þú segir og gerir í ráðningarferlinu hafi með einhverjum hætti áhrif á þá mynd sem þú gefur af þér.

 • Af hverju tekur þetta svona langan tíma?

  Ráðningaferlið tekur mislangan tíma, allt frá nokkrum dögum og jafnvel upp í mánuð. Fjölmargar ástæður liggja þar að baki. Meðal ástæðna má nefna mikinn fjölda umsækjenda, annríki stjórnenda sem eru að ráða starfsfólk, ítarlega upplýsingaleit um umsækjendur o.fl.

 • Hvaða laun á ég að biðja um?

  Launaumræða hefur marga snertifleti og að mörgu þarf að huga. Í fyrsta lagi þarf að gera upp við sig hvort launin séu eini þátturinn í nýja starfinu. Það þarf að skoða marga aðra þætti, s.s. fjarlægð frá vinnu, sveigjanleika, væntanlega vinnufélaga, möguleika á launahækkun eftir reynslutíma og á öðrum tíma, hvernig fríum er háttað, hvaða endurmenntun og fræðsla er í boði og önnur hlunnindi sem gætu verið innifalin og/eða umsemjanleg. Að auki er rétt að ræða við aðra í sambærilegum störfum, skoða launakannanir og launaupplýsingar og kanna hvaða laun virðast í boði fyrir tiltekið starf. Ágætis upplýsingar um laun og launaviðræður er t.d. að finna á vef VR (www.vr.is).

 • Ég veit ekki alveg hvað mig langar að gera, getið þið hjálpað mér?

  Því miður höfum við ekki tök á að aðstoða þá sem eru að velta fyrir sér framtíðinni þó að áhugamál og starfsóskir geti borið á góma í viðtölum. Aðrir geta aðstoðað þig við að velta framtíðinni fyrir þér. Til að mynda býður Iðan fræðslusetur upp á starfsráðgjöf og þar er hægt að taka áhugasviðspróf. Fyrir þá sem eru að ljúka námi er gott að tala við náms- og starfsráðgjafa skólans og fá hjá þeim leiðbeiningar og handleiðslu um starfsval.

 • Hvað tekur ráðn­ing­ar­ferli langan tíma?

  Það er alltaf stefnt að því að fylla í störf eins fljótt og hægt er, án þess að fórna faglegum vinnubrögðum. Ferlið tekur mislangan tíma og veltur á ýmsu, s.s. á fjölda umsækjenda um starfið, þeim sem hafa með starfið að gera hjá viðkomandi fyrirtæki, lengd umsóknarfrests, eðli starfsins og fleiri þáttum. Ákvörðun er í flestum tilvikum komin á um 10-15 dögum eftir að umsóknarfresti lýkur, en til eru dæmi um bæði skemmri og lengri tíma.

 • Hver er tilgangur umsagna?

  Umsagnir eru algengar í mati á umsækjendum við ráðningar, megintilgangur umsagna er annars vegar að nota þau til að staðfesta nákvæmni þeirra upplýsinga sem umsækjendur veita sjálfir og hins vegar til að safna upplýsingum um starfsreynslu og frammistöðu þeirra í starfi. Kostir umsagna umfram aðrar matsaðferðir eru að þær veita upplýsingar um umsækjendur frá sjónarhorni þriðja aðila, t.d. fyrrverandi yfirmanna sem hefur fylgst með dæmigerðri frammistöðu þeirra en ekki einungis hámarksframmistöðu – sem oftar er lýst af umsækjandanum sjálfum.

 • Hvað er kynn­ing­ar­bréf?

  Kynningarbréf er viðbót við ferilskrána þína. Flestir sem eru í atvinnuleit hafa vandaða ferilskrá sem gefur skýra mynd af einstaklingnum og hæfileikum hans. Óþarfi er að endurskrifa ferilskrána til að hún hæfi fleiru en einu starfi. Þó ferilskrá sé vel útfærð og innihaldi helstu upplýsingar gefst þar ekki tækifæri til að skýra frá hvers vegna ákveðið var að sækja um tiltekið starf eða ástæðu þess að viðkomandi hefur valið að bjóða fyrirtæki starfskrafta sína. Kynningarbréf er vel til þess fallið að skrifa stuttan texta til að svara þessum spurningum, segja af hverju þú teljir þig passa í starfið og koma til skila upplýsingum sem ekki koma fram í ferilskrá. Hér er hægt að sjá hagnýt ráð um kynningarbréf.

 • Er feril­skrá nauð­synleg?

  Stutta útgáfan af svari við þessari spurningu er já. Ferilskráin er öflugasta tækið þitt í atvinnuleitinni. Hún getur farið víða og er oft það eina sem ráðgjafi eða fyrirtæki hefur um þig. Það skiptir því miklu að hún sé vönduð og segi lesandanum það sem þú vilt að hann viti um þig. Það tekur drjúgan tíma að útbúa góða ferilskrá – en þeim tíma er vel varið.

 • Hvernig eru þeir valdir úr sem fara í viðtal?

  Val á umsækjendum fer þannig fram að skoðuð er ferilskrá umsækjenda og þeir umsækjendur valdir út sem uppfylla best hæfniskröfur starfsins samkvæmt auglýsingu og ósk fyrirtækis. Þegar búið er að velja þann hóp umsækjenda sem til greina kemur fara fram viðtöl hjá Capacent þar sem undirstrikuð eru þau atriði sem fram komu í auglýsingu. Næstu viðtöl fara síðan fram hjá fyrirtækinu.

 • Hvaða upplýs­ingar fæ ég í viðtali?

  Ráðgjafar hjá Capacent Ráðningum leitast við að hafa sem mestar upplýsingar um starfið sem í boði er, en öflun upplýsinga um fyrirtækið er frekar lagt í hendur umsækjandans. Almennt gildir að viðtöl snúa frekar að upplýsingaöflun um umsækjendur heldur en að þau séu til að upplýsa í hverju starf er fólgið. Upplýsingar sem eru veittar í viðtölum um starf og fyrirtæki geta þó verið ítarlegar eða mjög litlar – það ræðst af starfi og fyrirtæki. Oftast liggja þó fyrir upplýsingar um staðsetningu, vinnutíma, grunnupplýsingar um kaup og kjör og hvenær hefja þarf störf.

 • Hvað þarf að koma fram í kynn­ing­ar­bréfi?
  Forðastu að hafa kynningarbréfið mjög almennt og vertu búin/n að kynna þér heimasíðu fyrirtækisins, hver sér um ráðningarmál eða nafn þess aðila sem sér um tiltekið starf ef það er auglýst og stílaðu bréfið á þann einstakling. Hér eru nokkur atriði sem gott er að tryggja að komi fram í kynningarbréfi: Segðu hvaða starf þú sækir um. Færðu rök fyrir því hvers vegna þú hefur áhuga á að starfa hjá fyrirtækinu. Færðu rök fyrir því hvers vegna þú hefur áhuga á starfinu. Færðu rök fyrir því hvers vegna ætti að ráða þig í starfið, s.s. með því að telja upp hvað í fyrri starfsreynslu þinni og menntun nýtist í starfinu. Að lokum, vekur kynningarbréfið áhuga ráðningaraðila á umsókn þinni?
  Á síðunni Hagnýt ráð fyrir umsækjendur má finna gagnlegar ábendingar varðandi gerð kynningarbréfs.
 • Hvernig er ráðn­ing­ar­ferli Capacent á auglýstum störfum?

  Að loknum umsóknarfresti er hafist handa við að fara yfir umsóknir þeirra sem sóttu um starfið. Í kjölfarið eru þeir kallaðir til viðtals sem koma til greina og ekki hafa verið kallaðir til viðtals nýlega hjá Capacent Ráðningum. Í framhaldinu er farið yfir umsóknir með fyrirtækinu sem auglýsti og ákveðið hverjir fari í áframhaldandi viðtal til fyrirtækisins.

 • Eru önnur störf í boði hjá ykkur en þau sem birtast á heima­síð­unni?

  Í sum störf leitum við að umsækjendum eingöngu í gagnagrunni okkar og birtast þau störf ekki endilega á heimasíðu okkar eða annars staðar. Þegar leitað er að umsækjendum í ákveðið starf er leitað eftir bakgrunni einstaklings, starfsreynslu og/eða menntun. Það er því mikilvægt að fylla grunnskráninguna vel inn þegar þú skráir þig hjá okkur því það eykur líkurnar á að við finnum þig þegar rétta starfið er í boði. Það borgar sig að hafa augun opin og skoða Störf í boði reglulega og sækja um þau störf sem birtast þar og þú hefur raunverulegan áhuga á.

 • Þarf ég að fylla inn skrán­inguna á heima­síðu ykkar ef ég sendi feril­skrá?

  Það er alltaf til bóta að sinna skráningunni samviskusamlega, sérstaklega hvað varðar menntun, fyrri störf og umsagnaraðila. Með vandaðri skráningu eru mun meiri líkur á að þú finnist þegar starf við þitt hæfi er í boði heldur en þegar litlar upplýsingar koma fram í grunnskráningunni.

 • Hvernig er best að útbúa feril­skrá?

  Ferilskráin er öflugasta vopn þitt í atvinnuleit. Það er því mjög mikilvægt að vanda framsetningu upplýsinga sem þar koma fram. Atvinnurekendur eru oft fljótir að dæma umsækjanda eftir ferilskrá – mjög hæfir einstaklingar vekja stundum ekki áhuga atvinnurekanda á blaði. Hvað er þá hægt að gera? Forðastu að gera ferilskrána of skrautlega og flókna. Þú hefur oft ekki meira en 10 sekúndur til að fanga athygli lesandans. Ekki er ráðlagt að grínast eða tala illa um fyrri vinnuveitendur á ferilskránni – slíkt kemur aldrei vel út

 • Hvernig uppfæri ég gögnin mín?

  Til að uppfæra ferilskrá eða aðrar upplýsingar skráðu þig inn á Mínar síður og þar geturðu uppfært að vild. Ef þú kemst ekki inn á Mínar síður er líklegt að þú hafir á einhverjum tímapunkta átt skráningu hjá okkur með netfangi sem þú notar ekki lengur. Ef þú lendir í vandræðum, sendu póst á radningar@capacent.is fyrir aðstoð.

 • Hvernig veit ég hvort byrjað er að kalla í viðtöl eða búið er að ráða í starfið?

  Þegar gengið hefur verið frá ráðningu er sendur út tölvupóstur til umsækjenda. Auk þess er leitast við að upplýsa um stöðu á meðan starfið er í vinnslu á Mínum síðum undir „Staða minna umsókna“

 • Á ég að láta meðmæla­bréf frá fyrri atvinnu­rek­endum fylgja umsókn­inni?

  Í dag er í flestum tilfellum haft samband símleiðis við umsagnaraðila og því ekki nauðsynlegt að láta bréf fylgja með. Það er á hinn bóginn mikilvægt að geta vísað á umsagnaraðila sem þekkja til þín í starfi. Ekki er haft samband við umsagnaraðila nema að gefnu samþykki umsækjenda.

 • Hvernig er best að svara persónu­leika­prófum?

  Þegar persónuleikaprófunum (OPQ32 eða CCSQ) er svarað er nauðsynlegt að hugsa um þá hegðun, hugsun eða tilfinningar sem eru helst dæmigerðar fyrir svaranda við vinnuaðstæður, þ.e. hvað sé alla jafna mest einkennandi fyrir svaranda sem og hvað sé minnst einkennandi. Við mat á persónuleika er ekki verið að meta hæfni eða getu. Þess vegna eru ekki til nein rétt eða röng svör í persónuleikaprófum.

  Mikilvægt er að svara af heiðarleika og hreinskilni um það hvernig maður hegðar sér venjulega. Gæta þarf þess að falla ekki í þá gryfju að svara eins og fólk heldur að sé réttast eða viðeigandi eða jafnvel hvernig viðkomandi langar til að aðrir líti á sig. Oftast er það svar sem kemur fyrst upp í hugann við lestur spurningar það sem á best við. Það er því mikilvægt að svarandi dvelji ekki of lengi við hvert atriði heldur svari því sem honum dettur fyrst í hug. Að auki er áríðandi að svara öllum spurningunum. Þegar farið er eftir þessum leiðbeiningum ætti niðurstaða persónuleikaprófs að gefa góðar upplýsingar um persónuleika svaranda og styðja við að réttur maður fari á réttan stað.

 • Hvað er atvinnu­viðtal?

  Í viðtali er lagt mat á hversu vel umsækjandinn hentar fyrirtækinu og auglýstri stöðu samkvæmt starfsgreiningu. Leitast er við að fá sem mestar upplýsingar frá umsækjendum varðandi menntun og fyrri störf auk þess sem umsækjendum gefst kostur á að spyrja spurninga um viðkomandi starf. Lagt er mat á hæfni en einnig viðmót, viðbrögð í viðtali, upplýsingagjöf, skipulagningu, framsetningu og framtíðarsýn hjá umsækjanda. Hér er m.a. hægt að lesa um hagnýt ráð í atvinnuviðtölum.