lock search attention facebook home linkedin twittter

Straum­línu­stjórnun (Lean)

Með stöðlun verklags við að ná utan um umbótaverkefni tekst að gera markmið um hagræðingu og sparnað skýrari.

Vegna sífelldra breytinga í viðskiptalífinu veltur samkeppnishæfni fyrirtækja á því að geta brugðist hratt við breyttum aðstæðum og aðlagað ferli í takti við breytingar. Þó að fyrir liggi skýr stefna um hvert skal halda og hvernig á að komast þangað lenda stjórnendur oft í því að stefnan nær ekki inn í daglega starfsemi.

Með ferlastjórnun eru sett fram skýr markmið um hvernig á að komast þangað sem stefnt er. Slík markmið eru studd með vel skilgreindum aðgerðum og mælikvörðum. Einnig er mikilvægt að hugsa ávallt um það hvernig er hægt að gera betur með því að koma upp umgjörð og menningu fyrir stöðugar umbætur.

Markviss stjórnun og innleiðing virkra ferla

Með markvissri stjórnun og innleiðingu virkra ferla eru tækifæri fyrirtækja til að bregðast við aðstæðum innan og utan fyrirtækisins mun betri vegna þekkingar á virkni rekstrarins. Með umbótum á ferlinu er tryggt að ferlið verður áreiðanlegra, skilvirkara og rekjanlegt sem skilar sér í bættri þjónustu og lækkuðum kostnaði.