lock search attention facebook home linkedin twittter

Mannauður og skipulag

Góð mannauðsstjórnun skilar aukinni framleiðni, gæðum, tryggari viðskiptavinum og aukinni starfsánægju. Til að þetta takist eru mannauðsmálin mótuð út frá áherslum, markmiðum og stefnu hvers fyrirtækis eða stofnunar og unnið markvisst að innleiðingu stefnu á þessu sviði.

Mannauðsstjórnun miðast að því að laða að og halda í hæft starfsfólk og að beita þeim stjórnunaraðferðum sem reynst hafa leiða til aukinnar framleiðni vinnuaflsins.

Capacent býður fyrirtækjum og stofnunum heildstæða þjónustu sem nær til allra fimm lykilverkefna mannauðsstjórnunar. Má þar nefna öflun umsækjenda, starfsmannaval og ráðningar, þjálfun og eflingu stjórnenda, innleiðingu frammistöðumats, stefnumótun og greiningu í kjara- og launamálum og viðhorfakannanir og aðrar aðferðir til að kanna ánægju og skuldbindingu starfsmanna. Þá aðstoðar Capacent við mótun heildarstefnu í mannauðsmálum, gerir úttektir á mannauðsmálum og veitir smærri fyrirtækjum aðgang að föstum mannauðsráðgjafa.