lock search attention facebook home linkedin twittter

Menning til árangurs

Capacent beitir skilvirkum og áhrifaríkum tólum í greiningu og við innleiðingu Menningar til árangurs.
Menning til árangurs
Breytingastjórnun er orðin viðvarandi hluti af daglegum rekstri og miklar breytingar eru að verða á störfum á vinnumarkaði sem búa þarf starfsfólk undir. Menningin á vinnustað hefur mikil áhrif á hvernig til tekst að innleiða breytingar s.s. stafræn umskipti, verk efnamiðað vinnuumhverfi og auknar kröfur um þjónustu og þjónustustig. Stjórnendur hafa áhrif á hvort að menningin sé hemill á breytingar eða stuðli að árangri. Það er algengt að horft sé á menningu eins og einhvers konar fasta sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Til að ná árangri þarf að skilja menninguna og hvaða einstaka þættir innan hennar styðja stefnuna eða vinna gegn henni.

 

Er menningin bremsa á árangur á þínum vinnustað?
Menning birtist í samskipta- og hegðunarmynstrum sem móta starfsemi skipulagsheilda. Menningin getur verið dragbítur á framþróun og bremsa á árangur. Hún getur einnig gefið forskot í samkeppni og stuðlað að því að ná betri árangri. Þau sem ætla að ná árangri til framtíðar verða að vera forsjál og skrefi á undan
til að takast á við framtíðina og áskoranir hennar.

Menning er margbreytileg. Í sumum fyrirtækjum ýtir hún undir stöðugleika, forgangsröðun og áreiðanleika. Þar er stutt við reglufylgni, starfsreynslu og valdapýramítann. Í öðrum fyrirtækjum einkennist menningin af sveigjanleika, aðlögunarhæfni og breytingum. Þar er stutt við nýsköpun, fjölbreytileika og langtíma stefnumörkun.

 

Menning til árangurs greinir lykileinkenni fyrirtækjamenningar og ríkjandi leiðtogaeiginleika á vinnustöðum. Með greiningunni fæst mynd á helstu menningareinkenni vinnustaðarins, einkenni stjórnunar, viðbrögð vinnustaðarins við breytingum og hvernig starfsfólk vinnur að árangri.