lock search attention facebook home linkedin twittter

Menning til árangurs

Capacent beitir skilvirkum og áhrifaríkum tólum í greiningu og breytingar innleiðingu vinnustaðamenningar
Menning til árangurs
Breytingastjórnun er orðin viðvarandi hluti af daglegum rekstri og miklar breytingar eru að verða á störfum á vinnumarkaði sem búa þarf starfsfólk undir. Menningin hefur mikil áhrif á hvernig til tekst að innleiða breytingar s.s. stafrænar umskipti, verkefnamiðað vinnuumhverfi og auknum kröfum um þjónustu og þjónustustig.
Stjórnendur hafa áhrif á hvort að menningin sé bremsa á breytingar eða stuðli að árangri. Það er algengt að horft sé á menningu eins og einhvers konar fasta sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Til að ná árangri þarf að skilja menninguna og hvaða einstaka þættir innan hennar styður stefnuna eða vinnur gegn henni.

 

Er menningin bremsa á árangur á þínum vinnustað?
Menning birtist í samskipta- og hegðunarmynstrum sem mótar starfsemi skipulagsheilda. Menningin getur verið dragbítur á framþróun og bremsa á árangur. Hún getur einnig gefið forskot í samkeppni og stuðlað að því að betri árangri.
Þau sem ætla að ná árangri til framtíðar verða að vera forsjál og skrefi á undan til að takast á við framtíðina og áskoranir hennar.