lock search attention facebook home linkedin twittter

Fólk og menning

Við veitum fyrirtækjum og stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðsstjórnunnar.

Mannauðsstjórnun miðast að því að laða að og halda í hæft starfsfólk og að beita þeim stjórnunaraðferðum sem reynst hafa leiða til aukinnar framleiðni vinnuaflsins.

Capacent býður fyrirtækjum og stofnunum heildstæða þjónustu sem nær til allra fimm lykilverkefna mannauðsstjórnunar. Má þar nefna öflun umsækjenda, starfsmannaval og ráðningar, þjálfun og eflingu stjórnenda, innleiðingu frammistöðumats, stefnumótun og greiningu í kjara- og launamálum og viðhorfakannanir og aðrar aðferðir til að kanna ánægju og skuldbindingu starfsmanna. Þá aðstoðar Capacent við mótun heildarstefnu í mannauðsmálum, gerir úttektir á mannauðsmálum og veitir smærri fyrirtækjum aðgang að föstum mannauðsráðgjafa.