lock search attention facebook home linkedin twittter

Viðskipta­á­ætl­anir

Viðskiptaáætlun má skilgreina sem áætlun um útfærslu á því hvernig fyrirtæki sem stefnir að tilteknu markmiði hyggst ná því.

Í viðskiptaáætlun er gerð grein fyrir þeirri viðskiptahugmynd sem fyrirtækið vinnur að, hvert viðskiptalíkanið er (hverju skilar hugmyndin) og hversu miklu hún getur skilað.

Algengast er að gerðar séu viðskiptaáætlanir fyrir þær viðskiptahugmyndir sem eigandi þeirra hyggst afla fjár til að framkvæma með ytri aðilum. Það færist jafnframt í vöxt að fyrirtæki geri viðskiptaáætlanir innanhúss til að gera skýrar áætlanir um hvernig ná megi fram markmiðum þess á tilteknum sviðum. Þótt mikilvægt sé að skilgreina í upphafi fyrir hvern viðskiptaáætlun er unnin hefur Capacent lagt á það áherslu að vinna viðskiptaáætlanir í náinni samvinnu við viðskiptavini sína. Án þátttöku þeirra verður viðskiptaáætlunin ekki jafn markviss.