lock search attention facebook home linkedin twittter

Kaup og sala fyrir­tækja & fast­eigna

Viltu undirbúa fyrirtæki þitt fyrir sölu? Ertu að leita að kauptækifærum? Vandaður undirbúningur getur skipt sköpum í stórum ákvörðunum sem þessum.

Kaup eða sölu eigna fylgja ýmis verkefni. Skilgreina þarf hvað það er sem kaupa/selja á, með hvaða skilyrðum kaup/sala getur farið fram, hvert er verðið, hverjir eru greiðsluskilmálar, hvaða áhrif hefur það á fjárhag kaupanda/seljanda, hvernig er hægt að sannreyna að verð sé sanngjarnt fyrir eignina, hvernig má finna kaupanda/seljanda, ganga þarf frá nauðsynlegum skjölum, auk ýmissa annarra verkefna sem fylgja viðskiptum sem þessum.

Capacent fylgir viðskiptavinum sínum í gegnum ferlið frá því að hugmynd vaknar um að kaupa/selja eign og þar til viðskiptunum er lokið. Ef um kaupanda er að ræða getur Capacent aðstoðað við að finna hentug kauptækifæri. Slík vinna felur m.a. í sér greiningu á aðstæðum kaupanda og mat á samlegðaráhrifum.

Ef um seljanda er að ræða getur Capacent aðstoðað við mat á því hver áhrifin verða fyrir núverandi eigendur ef sala á sér stað t.d. ef greitt er með hlutafé í félagi kaupandans þá metur Capacent virði þeirrar greiðslu, auk annarra áhrifa.

Capacent aðstoðar einnig við mat á því hvaða skilyrði eðlilegt er að hafa í samningum milli kaupenda og seljenda þ.m.t. hluthafasamninga. Ráðgjafar Capacent leggja áherslu á að fylgja verkefninu eftir þar til því er lokið og vera viðskiptavinum sínum til ráðgjafar við undirbúning s.s. verðmat, sannvirðismat, gerð áreiðanleikakönnunar, gerð samninga og gerð hluthafasamkomulags. Í framhaldi af kaupum félags þarf eftir atvikum að undirbúa samruna hins keypta félags við félag kaupandans til að tryggja að samlegðaráhrif nái fram að ganga. Capacent aðstoðar viðskiptavini sína við að ná slíkum áhrifum fram m.a. með stefnumótun og gerð aðgerðaáætlunar/viðskiptaáætlunar.