lock search attention facebook home linkedin twittter

Fjár­hagsleg endur­skipu­lagning

Er skuldastaðan erfið? Úttekt á fjárhag fyrirtækis, sveitarfélags eða opinberrar stofnunar er fyrsta skrefið til að bæta stöðuna.

Nauðsynlegt er að þekkja fjárhagsstöðu félaga og helstu áhættuþætti áður en hafist er handa við að gera breytingar á rekstri til að ná árangri og bæta skuldastöðu.

Fyrirtæki samanstanda af fjölda samninga sem gerðir eru við eigendur, lánveitendur, stjórnendur, starfsmenn, birgja, viðskiptavini o.s.frv. Fjárhagsúttekt og endurskipulagning fjármála fyrirtækja snýr að því að skoða þessa samninga, getu fyrirtækisins til að standa við þá og hvort nauðsynlegt sé að gera breytingar á þeim.

Fjárhagsúttektir og fjárhagslegar endurskipulagningar ætti ekki að einskorðast við þann tíma er félag á í erfiðleikum með að standa við skyldur sínar. Það kann að felast tækifæri í því að greina stöðuna og þau tækifæri og ógnir sem í henni felast fyrirfram þannig að hægt sé að nýta sér núverandi stöðu til að styrkja rekstur félagsins til framtíðar.

Nálgun Capacent

Capacent vinnur fjárhagsúttektir í náinni samvinnu við forsvarsmenn félagsins. Gerðar eru greiningar á því hvernig einstakir þættir starfseminnar ganga. Skoðað er hversu vel starfsemin er í stakk búin til að standa við gerða samninga eða hvort gera þurfi breytingar á þeim þannig að félagið geti uppfyllt skyldur sínar og náð markmiðum sínum.

Markmið slíkra úttekta ætti ávallt að vera að vinna að því að auka og/eða viðhalda verðmætum félagsins.