lock search attention facebook home linkedin twittter

Áreið­an­leikakann­anir (Due Dilig­ence)

Við kaup og sölu fyrirtækja og annarra eigna er mikilvægt að greina helstu áhættuþætti við kaupin.

Áreiðanleikakönnun er gerð til að kanna hvort þær upplýsingar sem fyrir liggja um fyrirtæki gefi rétta mynd af virði þess þegar aðilar eiga í viðskiptum með hluti í því.

Áreiðanleikakannanir má greina í eftirfarandi flokka:

  • Fjárhagsleg áreiðanleikakönnun
  • Viðskiptaleg áreiðanleikakönnun
  • Lagaleg áreiðanleikakönnun

Capacent leggur á það áherslu við gerð áreiðanleikakannana að greina sérstaklega þá þætti sem mikilvægastir eru starfsemi þess fyrirtækis sem til skoðunar eru hverju sinni.

Við upphaf áreiðanleikakönnunarinnar er lagður fram listi yfir þær upplýsingar sem óskað er eftir og frekari upplýsinga er aflað með viðtölum við stjórnendur og aðra þá sem nauðsynlegt er að hafa samband við til að tryggja skýra mynd af félaginu.

Auk þess sem Capacent gerir fjárhagslega áreiðanleikakönnun leggja ráðgjafar áherslu á að gerð sé viðskiptaleg áreiðanleikakönnun sem felur í sér skoðun á áhættuþáttum í rekstri fyrirtækisins, s.s. greining á lykilstarfsmönnum, kerfum og ferlum, markaðsstöðu og öðrum þeim þáttum sem haft geta áhrif á starfsemi félagsins og verðmæti.

Niðurstöður eru settar fram með áherslu á lykilþætti og eftir atvikum hversu mikil áhrif þeir geta haft á virði félagsins.