lock search attention facebook home linkedin twittter

Verð­bólguspá, október 2017

Meðfylgjandi er verðbólguspá október mánaðar

Aukin verðbólga: Verðbólgan mun fikra sig örlítið upp á við ef verðbólguspá Capacent fyrir október gengur eftir. Capacent spáir rúmlega 0,2% hækkun vísitölu neysluverðs (vnv) í október. Ef spá Capacent um 0,2% hækkun vnv í október gengur eftir mun 12 mánaða verðbólgan hækka í rúmlega 1,6%.

Enn hækkanir á fasteignamarkaði þrátt fyrir að dregið hafi úr spennu: Vísbendingar eru um að dregið hafi úr spennu á fasteignamarkaði. Velta á fasteignamarkaði hefur dregist saman síðustu mánuði. Velta á fasteignamarkaði er nú svipuð og hún var fyrir um ári síðan. Sömuleiðis virðist framboð húsnæðis vera að aukast og virðist það vera svipað og það var vorið 2016. Á þessum tíma var þó umtalsverð spenna á fasteignamarkaði og árshækkun fasteignaverðs 8 til 15%. Capacent gerir ráð fyrir 0,7% hækkun fasteignaverðs sem jafngildir 9% verðhækkun á ársgrunni. Hærra fasteignaverð hefur 0,13% áhrif á vnv til hækkunar. Samtals gerir Capacent ráð fyrir að húsnæðisliður vísitölunnar hafi um 0,18% áhrif á vnv til hækkunar. Auk fasteignaverðs er leiguverð og viðhald í húsnæðislið vnv. Í forsendum er gert ráð fyrir að hækkun leiguverðs og viðhalds leggi til um 0,05% til hækkunar vnv.

Matvælaverð er að hækka:  Mikil lækkun matvælaverðs í september kom verulega á óvart en samkvæmt heimildum Capacent eru flestir birgjar að hækka verð á matvælum vegna gengisveikingar í sumar. Capacent gerir því ráð fyrir nokkurri hækkun á matvælaverði eða 0,4% hækkun sem hefur 0,05% áhrif á vnv til hækkunar.

Hærra eldsneytisverð: Eldsneytisverð lækkaði lítillega í september samkvæmt mælingu Hagstofu, þvert á það sem Capacent reiknaði með en verðskrár olíufélaganna hækkuðu í september. Capacent gerir því ráð fyrir að sú hækkun á eldsneytisverði sem Capacent gerði ráð fyrir í síðasta mánuði komi fram núna í október. Einnig hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækkað örlítið í október sem setur aukinn þrýsting á innlent eldsneytisverð til hækkunar. Capacent gerir ekki ráð fyrir 1% hækkun eldsneytisverðs og mun eldsneytisverð hafa tæplega 0,02% áhrif á vnv til hækkunar.

Stöðugt gengi: Gengi krónunnar hefur verið frekar stöðugt frá byrjun ágúst og er gengi krónunnar nú á svipuðum slóðum og það var í byrjun árs. Gengisstyrking krónunnar í vor og svo aftur gengisveiking krónu í sumar er ekki líkleg til að hafa veruleg áhrif á varanlegar neysluvörur líkt og fatnað, raftæki, heimilistæki og verkfæri sem hafa lengri hillutíma en matvælaverð. Capacent gerir því ráð fyrir að verð innfluttra vara annarra en matvæla sé að meðaltali óbreytt milli mánaða.

Frekari umfjöllun má sjá í viðhengi

Skoða greiningu →