lock search attention facebook home linkedin twittter

Verð­bólguspá október 2016

Meðfylgjandi er verðbólguspá mánaðarins

Verðbólgan 1,9% í október:  Capacent spáir 0,1% hækkun vísitölu neysluverðs (vnv) í október. Ef spá Capacent gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga hækka úr 1,8% í 1,9%.

Mikil hækkun á fasteignaverði:  Fasteignaverð hefur hækkað um 12,2% síðastliðna 12 mánuði.  Fasteignaverð hækkaði mikið í sumar eða um 5,4% skv. mælingu Þjóðskrár Íslands. Að öllu jöfnu dregur úr veltu og verðhækkunum á fasteignamarkaði á haustin. Tölur um veltu á fasteignamarkaði gefa til kynna að engin breyting sé þar á og gerir Capacent ráð fyrir 0,9% hækkun fasteignaverðs sem hefur 0,14% áhrif á vnv til hækkunar í október. Auk hærra fasteignaverðs er gert ráð fyrir hækkun leiguverðs og viðhaldskostnaðar.  Samtals gerir Capacent ráð fyrir að fasteignaliður vísitölu neysluverðs hafi 0,18% áhrif á vísitöluna.

Eilífðar útsölur: Enn virðast vera útsölur eða tilboð í verslunum víða. Það ætti ekki að koma á óvart enda hefur gengi krónunnar styrkist nærri upp á hvern einasta dag eða um rúmlega 3% frá sumarlokum. Capacent gerir því ráð fyrir örlítilli verðlækkun á bifreiðum, raftækjum og húsgögnum en verð allra vöruflokka er lægra nú en fyrir 12 mánuðum.  Samtals munu framangreindir liðir hafa 0,05% áhrif á vnv til lækkunar.

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað:  Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað um 9% frá lokum september og var verð hráolíu tunnunnar um 53,4 dollarar þann 10. október. Verð á díselolíu hefur hækkað um 1% frá síðustu verðbólgumælingu en verð bensíns hefur staðið í stað. Capacent gerir ráð fyrir 1% hækkun á eldsneytisverði en verð á olíu hefur verið á mikilli siglingu.  Eldsneytisverð mun hafa 0,03% áhrif á vnv til hækkunar.

Lítil breyting á flugfargjöldum: Könnun Capacent á verði flugfargjalda bendir til að litlar breytingar hafi verið á flugfargjöldum í mánuðinum.  Aldrei þessu vant hafa flugfargjöld  lítil áhrif á vísitölu neysluverðs og gerum við ráð fyrir að flugfargjöld hafi 0,02% áhrif á vnv til lækkunar.

Ferðamannavertíðinni að ljúka: Samfara minni ferðamannastraum lækkar verð gistingar duglega á haustmánuðum og gerir Capacent ráð fyrir að verð gistingar lækki um 5% sem hefur 0,02% áhrif á vnv til lækkunar. Matvælaverð og aðrir liðir hafa óveruleg áhrif á vísitölu neysluverðs og eru að mestu óbreyttir

Skoða greiningu →