lock search attention facebook home linkedin twittter

Verðmat fast­eigna­fé­laga

Verðmat á þremur fasteignafélögum Eik, Reitir og Reginn, miðað við júní 2015.

Unglingurinn Eik:

Eik er ungt og efnilegt félag sem hefur verið í örum vexti. Upplýsingar í skráningarlýsingu hefðu mátt vera betri um rekstur félagsins og er töluverð óvissa um framtíðar rekstur félagsins sem hefur neikvæð áhrif á verðmat.

Gengi Eikar skv. verðmati er 7,5 sem er 19% yfir gengi á markaði. Verðmatið gerir ráð fyrir að stjórnendum félagsins takist að bæta nýtingarhlutfall fasteigna í útleigu. Á móti kemur að við setjum frekar hátt sértækt álag á veginn fjármagnskostnað félagsins. Gangi rekstraráætlun eftir sem var birt í skráningarlýsingu og þegar meiri reynsla verður komin á rekstur félagsins mun það leiða til hærra verðmats. Sömuleiðis mun verðmatið lækka ef þessu verður öfugt farið.

Rosknir Reitir:

Gengi Reita skv. verðmati er 71,8 sem er 12% yfir gengi á markaði. Fá vaxtatækifæri virðast vera á markaði með atvinnu-húsnæði. Töluvert framboð virðist vera af skrifstofuhúsnæði og virðist helst vera eftirspurn eftir húsnæði fyrir hótel og veitingastaði. Fasteignafélög eru í eðli sínu ekki mikil vaxtarfélög og treysta fremur á stöðugan rekstur og greiðslu arðs.

Reitir gátu ekki greitt arð vegna rekstrarársins 2014 vegna íþyngjandi skilyrða í fjármögnun. Eiginfjárhlutfall Reita er hátt eða um 39% og veginn fjármagnskostnaður félagsins er hærri en ella vegna mikils vægis eigin fjár í fjármögnun. Lokið hefur verið við endurfjármögnun félagsins og eru íþyngjandi skilyrði í fjármögnun ekki lengur til staðar. Ef dregið væri úr vægi eigin fjár í fjármögnun mun veginn fjármagnskostnaður lækka og verðmatsgengi hækka.

Litli ljóti andarunginn Reginn:

Gengi Regins skv. verðmati er 17,8 sem er 24% yfir gengi á markaði. Rétt er að hafa í huga að óvissa er varðandi rekstur Fastengis sem Reginn keypti nýverið. Án Fastengis væri gengi félagsins 16,3 og vel yfir gengi á markaði. Fjárfestar geta því keypt upp að genginu 16,3 og beðið þangað til að árangur fjárfestingar félagsins í Fastengi kemur betur í ljós. Við fyrstu sýn virðast kaupin hafa verið góð og styrkja enn frekar sjóðstreymi félagsins.

Út frá verðmati og jákvæðum áhrifum af kaupum á Fastengi kemur slakt gengi félagsins á hlutabréfamarkaði að undanförnu á óvart. Ekki eru allar eignir félagsins staðsettar í „Smartlandi” en sjóðstreymið er sterkt og mat fjármálaráðgjafar Capacent að hagstæðasta verðið á meðal fasteignafélaganna þriggja sé nú í Reginn.

Lykillinn að verðmati og framtíðarvexti Regins liggur í staðsetningu eigna. Félagið mætti bæta upplýsingagjöf sína verulega t.d. um tegundir, stærð, nýtingarhlutföll og fjölda einstakra eigna og leigutaka fyrir einstök svæði.

 

 

Skoða greiningu →