lock search attention facebook home linkedin twittter

10 okt 2015

Frammi­stöðumat er dautt

Það var nýlega fjallað um það í fréttum að rannsóknir hefðu sýnt að frammistöðusamtöl skiluðu ekki árangri. Mikið var, segja þeir sem til þekkja, að fjölmiðlar fjölluðu um það sem margir vissu og enn fleiri grunaði.

Greinar

Að ekki allar aðferðir sem notuð eru í samtölum um frammistöðu skila breytingum á hegðun eða frammistöðu. Það skiptir máli hvernig hlutirnir eru gerðir.

Það er í sjálfu sér ekkert rangt eða óæskilegt að tala um frammistöðu. Það er meira að segja frekar jákvætt almennt. Því til stuðnings má nefna að nokkuð sterk tengsl eru á milli t.d. heildaránægju starfsmanns og frammistöðusamtals. Það sem má á hinn bóginn ekki gera er að byggja umræðuna um frammistöðu á huglægu mati, nota ekki góða frammistöðumælikvarða, jafnvel mælikvarða sem hegðun starfsmannsins hefur ekki áhrif á, ræða frammistöðu einungis einu sinni á ári, setja engin skýr markmið og fylgja svo ekki eftir því sem rætt var um.

Fyrirtæki á borð við Adobe, Microsoft, Accenture, Deloitte og fleiri hafa beinlínis hætt hinu hefðbundna árlega starfsmannasamtali og tekið í staðinn upp aðferðir sem er vitað að hafa jákvæð áhrif á bæði frammistöðu og ánægju í starfi. Það kemur ekki á óvart að hjá þessum fyrirtækjum er nú rætt allt að vikulega við hvern starfsmann og þau styðjast við áreiðanlegar og hlutlægar mælingar, markmiðasetningu og eftirfylgni með þeim.

Það væri til mikilla bóta að taka upp vandaða frammistöðustjórnun í sem flestum íslenskum fyrirtækjum sem allra fyrst. Vel útfærð frammistöðustjórnun skilar sér hratt í auknum árangri starfsfólks og fyrirtækja og hefur mjög jákvæð áhrif á framleiðni rekstursins.

Það er því fagnaðarefni að búið sé að draga fram með skýrum hætti hvað við eigum mikið eftir ónýtt í mannauðnum okkar. Nú er bara að laða það besta fram í öllum með þekktum og sannreyndum aðferðum. Þetta er ekki flókið.