lock search attention facebook home linkedin twittter

Menning til árangurs

Stuðlar menningin á þínum vinnustað að árangri?

Menning til árangurs

Kynntu þér málið hér

Jafnlaunavottun - frá undirbúningi að vottun

Capacent einfaldar undirbúning og fylgir þínu fyrirtæki að vottun

Er komið að þínu fyrirtæki?

Kynntu þér málið hér

Hvað er Jafnréttisvísir?

Vitundarvakning í jafnréttismálum sem ætlað er að meta stöðu jafnréttismála, koma á breytingum og innleiða þær.

Jafnréttisvísir Capacent

Kynntu þér málið hér

Er þinn vinnustaður rétt mannaður?

Capacent gengur daglega frá ráðningum á starfsfólki fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök.

Heildstæð ráðningaferli

Kynntu þér málið hér

Hefur þú kynnt þér greiningar okkar?

Vandaðar og óháðar greiningar sem byggja á þekkingu og innsýn á vissum sviðum atvinnulífsins og markaðarins.

Capacent greiningar

Kynntu þér málið hér

Gagnatorg Capacent

Vönduð og nútímaleg viðskiptagreind fyrir opinbera vefbirtingu

Gagnatorg Capacent

Kynntu þér málið hér

Þjónusta

Grein­ingar

Greiningardeild Capacent framkvæmir vandaðar og óháðar greiningar sem byggja á þekkingu og innsýn sérfræðinga deildarinnar á vissum sviðum atvinnulífsins og markaðarins.

Read more

Fjár­mála­stjórnun

Við útfærum og innleiðum lausnir fyrir áætlanagerð, uppgjör, stjórnendaupplýsingar og skýrsluskil hjá fyrirtækjum, ríki og sveitarfélögum.

Read more

Ráðn­ingar

Capacent rekur stærstu ráðningarstofu landsins og eru mörg þúsund virkir atvinnuleitendur á skrá í gagnagrunni okkar.

Read more

Stefnu­mótun

Capacent aðstoðar við að móta skýra stefnu og framtíðarsýn, og aðlaga síðan skiplag fyrirtækis eða stofnunar að þeirri stefnu.

Read more

Fyrir­tækja­ráð­gjöf

Capacent hefur mikla reynslu af ýmiss konar fjármálaráðgjöf, fjárhagslegum og hagfræðilegum greiningum, verðmötum og úttektum.

Read more

Fólk og menning

Við veitum fyrirtækjum og stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðsstjórnunnar.

Read more

Stafræn umskipti

Við komum að stefnumótun og innleiðingu stafrænna umskipta, hvort sem þau snerta upplifun viðskiptavina, endurhönnun ferla, notkun viðskiptagreindar eða breytingar sem snúa að mannauðnum.

Read more

Viðskipta­greind

Við innleiðum viðskiptagreind hjá mörgum af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins og veitum þannig stjórnendum og sérfræðingum nauðsynlega yfirsýn og innsæi.

Read more

Rekstur

Við veitum víðtæka rekstrar- og fjármálaráðgjöf, allt frá greiningu á rekstri til endurhönnunar ferla eða sértækari lausna á borð við áhættustýringu eða stjórnun veltufjármuna.

Read more

Þjón­usta og mark­aðsmál

Skýr markaðsstefna, vel skilgreindur markhópur og skilvirk útfærsla markaðsáætunar er einn af lykil áhrifavöldum að árangri fyrirtækja og stofnana.

Read more