lock search attention facebook home linkedin twittter

Við fögnum áskorunum

Kæri stjórnandi, hvað heldur fyrir þér vöku? Við leggjum okkur fram við að leysa úr áskorunum viðskiptavina okkar með viðeigandi og spennandi lausnum sem mæta þörfum á markaði hverju sinni.

Við erum hluti af stærra norrænu samfélagi

Capacent er norrænt ráðgjafarfyrirtæki með starfsemi í þremur löndum. Ráðgjafar okkar vinna að greiningu, mótun og innleiðingu margvíslegra lausna á sviði stefnumótunar, stjórnunar, ráðninga, rekstrar, fjármála og upplýsingatækni.

Hefur þú kynnt þér greiningar okkar?

Vandaðar og óháðar greiningar sem byggja á þekkingu og innsýn á vissum sviðum atvinnulífsins og markaðarins.

Hvað er Jafnréttisvísir?

Kynntu þér málið hér neðar á síðunni.

Er þinn vinnustaður rétt mannaður?

Capacent gengur daglega frá ráðningum á starfsmönnum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök.

Þjónusta

Fjár­mála­stjórnun

Við útfærum og innleiðum lausnir fyrir áætlanagerð, uppgjör, stjórnendaupplýsingar og skýrsluskil hjá fyrirtækjum, ríki og sveitarfélögum.

Read more

Grein­ingar

Greiningardeild Capacent framkvæmir vandaðar og óháðar greiningar sem byggja á þekkingu og innsýn sérfræðinga deildarinnar á vissum sviðum atvinnulífsins og markaðarins. Með greiningunum vill Capacent auka gæði upplýsinga og þar með hjálpa stjórnendum og fjárf...

Read more

Ráðn­ingar

Capacent rekur stærstu ráðningarstofu landsins og eru mörg þúsund virkir atvinnuleitendur á skrá í gagnagrunni okkar. Capacent tekur að sér ráðningar í allar tegundir starfa, frá forstjóra til framlínu og beitir þeim aðferðum sem henta best hverju sinni. Capac...

Read more

Stefnu­mótun

Lykilspurningar stjórnenda eru í sinni einföldustu mynd þrjár; hver er framtíðarsýn fyrirtækisins? Hvernig á að skipuleggja starfsemina til að ná þeirri sýn? Og hvernig er hægt að tryggja að nauðsynlegar breytingar eigi sér stað til að styrkja fyrirtækið á sin...

Read more

Fyrir­tækja­ráð­gjöf

Capacent hefur mikla reynslu af ýmiss konar fjármálaráðgjöf, fjárhagslegum og hagfræðilegum greiningum, verðmötum og úttektum.

Read more

Mannauður og skipulag

Góð mannauðsstjórnun skilar aukinni framleiðni, gæðum, tryggari viðskiptavinum og aukinni starfsánægju. Til að þetta takist eru mannauðsmálin mótuð út frá áherslum, markmiðum og stefnu hvers fyrirtækis eða stofnunar og unnið markvisst að innleiðingu stefnu á þ...

Read more

Stafræn umskipti

Við komum að stefnumótun og innleiðingu stafrænna umskipta, hvort sem þau snerta upplifun viðskiptavina, endurhönnun ferla, notkun viðskiptagreindar eða breytingar sem snúa að mannauðnum.

Read more

Viðskipta­greind

Við innleiðum viðskiptagreind hjá mörgum af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins og breytum þannig gögnum í verðmætar upplýsingar. Meðal lausna má nefna greiningu og stefnumótun upplýsingamála, opinbera vefbirtingu upplýsinga, gagnvirk mælaborð fyrir stjó...

Read more

Rekstur

Við veitum víðtæka rekstrar- og fjármálaráðgjöf, allt frá greiningu á rekstri til endurhönnunar ferla eða sértækari lausna á borð við áhættustýringu eða stjórnun veltufjármuna.

Read more

Þjón­usta og mark­aðsmál

Rannsóknir hafa sýnt að álit fólks á fyrirtækjum hefur mikil áhrif á kauphegðun, á upplifun viðskiptavina af þjónustu og vöru en auk þess hefur það bein áhrif á tryggð viðskiptavina.

Read more