lock search attention facebook home linkedin twittter

Mark­aður réttir úr kútnum

Meðfylgjandi er skuldabréfayfirlit vikunnar

Markaður réttir úr kútnum: Lækkun gengis skuldabréfa eftir stjórnarslitin hefur að stórum hluta gengið til baka síðustu daga. Gengi óverðtryggðra skuldabréfa hækkaði í síðustu viku að meðaltali um 0,43%. Gengi óverðtryggðra bréfa hefur svo haldið áfram að hækka það sem af er þessari viku en ávöxtunarkrafa lengri óverðtryggðra skuldabréfa hefur lækkað um nærri 20 punkta í vikunni og gengið hækkað um 1,6 til 1,8%. Gengi verðtryggðra skuldabréfa lækkaði hins vegar um 0,35% að meðaltali í síðustu viku og hefur gengið heldur verið að lækka í þessari viku.

Bæði góðar og slæmar fréttir: Vísitala neysluverðs hækkaði nokkuð minna en flestir markaðsaðilar gerðu ráð fyrir. Vísitala neysluverðs í september hækkaði um 0,14% en Capacent gerði ráð fyrir 0,26% hækkun vísitölunnar. Þótt hækkun vísitölunnar í september hafi verið minni en flestir gerðu ráð fyrir að þá voru það aðallega mjög sveiflukenndir liðir í vísitölu neysluverðs sem sveifluðust verðbólgunni í óhag. Fyrst og fremst var það ferða og flutningaliðurinn sem kom Capacent spánskt fyrir sjónir en samkvæmt Hagstofunni lækkaði eldsneytisverð. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hins vegar hækkað í september og samkvæmt upplýsingum Capacent hafa verðskrár eldsneytisfélaganna hækkað. Lækkun eldsneytisverðs, auk nokkuð meiri lækkunar flugfargjalda en Capacent gerði ráð fyrir útskýra samtals 0,15% frávik í spá til lækkunar. Líklegt er að lækkun eldsneytisverðs í september gangi að fullu til baka í næsta mánuði.

Annað sem kom Capacent á óvart var hressileg lækkun á matvælaverði en Capacent hafði reiknað með örlítilli hækkun á matvælaverði í kjölfar gengisveikingar. Hins vegar lækkaði matvælaverð um 1,25% í september sem útskýrir um 0,2% frávik í spá til lækkunar. Capacent man ekki eftir viðlíka lækkun á matvælaverði síðustu ár en matvælaverð er alla jafna stöðugt. Athyglisvert er að matvælaverð hefur lækkað um 3% frá því í vor þrátt fyrir gengisveikingu krónu. Það virðist enn vera nokkuð púður í fasteignamarkaði en fasteignaverð í vísitölu neysluverðs hækkaði um 1,2% og var það fasteignaverð á landsbyggðinni og sérbýli sem dróg vagninn. Einnig hækkaði verð fatnaðar nokkuð umfram spá Capacent. Samtals útskýra þessir tveir liðir frávik í spá Capacent upp á 0,25% til hækkunar.

Óskað er eftir ríkisstjórn og forsætisráðherra: Umsækjandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Þarf að vera leiðandi, hvetjandi og góður í mannlegum samskiptum.

Skoða greiningu →